Ni lông trải sàn là dạng ni lông chuyên dùng cho các công trình xây dựng lót trước khi đổ bê tông, ni lông trải sàn dùng để lót trải đường - Giao hàng tận nơi, nhận sản xuất theo yêu cấu.