Dù lệch tâm tròn là dạng dù che mưa che nắng tốt nhất trên thị trường hiện nay, dù lệch tâm tròn nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng, bền đẹp với thời gian, dù lệch tâm tròn còn dùng trang trí nhìn rất đẹp mắt.