Bạt xanh cam là dạng bạt che mưa che nắng phổ biến trên thị trường hiện nay, bạt xanh cam dễ sử dụng, bạt xanh cam có giá thành hợp lý, bền với thới gian và có các kích thước lớn khác nhau.