Bạt 2da là dạng bạt che nắng xanh cam, bạt xanh cam bền với thời gian, giá thành hợp lý, bạt xanh cam có các loại khổ 2m, 4m, 6m, 8m. chúng tôi nhận may đo theo kích thước khác nhau.