Bao bố cũ là dạng bao bố đã qua sử dụng nhưng vẫn còn rất tốt, bao bố cũ giữ ẩm rất tốt nên được dùng để bảo dưỡng bê tông, lót bê bông, dùng trong việc trồng cây, bao bố cũ có giá thành rẻ nên được nhiều người tìn dùng